Berita

Penerbitan Akta Kelahiran

Jumat Wage, 12 September 2014 10:14 WIB 1873

Penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun yang semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian bagi warga yang akan membuat akta kelahiran tidak memerlukan penetapan pengadilan, hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2013.

Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.