Maklumat dan SOP Pelayanan Informasi Publik

 

Malumat Pelayanan Informasi Publik

 

SOP Pelayanan Informasi Publik

SOP Pelayanan Informasi Publik bisa diunduh di bawah ini.

1.  SOP Pelayanan Informasi Online

2. SOP Pelayanan Informasi 

3.  SOP Penanganan Informasi Publik

4. SOP Pengklasifikasian Informasi 

5. SOP Penyusunan Laporan Informasi Publik